Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

duvet

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viafreeway freeway

August 14 2017

duvet
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSkydelan Skydelan
duvet
6080 fdf7 390

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
duvet
2618 0546 390
Anna Świrszczyńska
duvet
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaiindependentt iindependentt

August 12 2017

8004 fd74 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakhal khal
duvet
7896 0e6e 390
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viakaas kaas
duvet
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaoutofmyhead outofmyhead
duvet
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"
duvet
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 03 2017

duvet
5184 7771 390
Reposted fromdobby dobby viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff

July 22 2017

duvet
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
duvet
duvet
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viakotfica kotfica
duvet
Co to za Książka? 
duvet
duvet
duvet
9761 7257 390
Reposted fromspes spes viaeternaljourney eternaljourney
duvet
4163 0af8 390
"We're only here briefly and while I'm here I wanna allow myself joy. 
Her (2013)
Reposted fromzuzannag zuzannag viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl