Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

duvet
7122 66ee 390
Reposted fromskonam skonam viadusix dusix

May 30 2018

duvet

April 02 2018

Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl

March 30 2018

duvet

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaMissMurder MissMurder

March 27 2018

duvet
2310 fcb6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaampajewska ampajewska
duvet
8422 e39a 390
Reposted fromparafina parafina viahormeza hormeza

March 26 2018

duvet
2094 a875 390
Reposted fromsavatage savatage viafreeway freeway
duvet
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreeway freeway
duvet
1598 d6c2 390
Reposted fromfriends friends viaindisputabel indisputabel
duvet
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viaAmere Amere

February 28 2018

duvet
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viayouaresonaive youaresonaive

February 04 2018

duvet
9104 74ad 390
Reposted fromshitty shitty viabanshe banshe

December 28 2017

duvet
5444 e476 390

December 20 2017

duvet
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaavooid avooid

December 18 2017

duvet
4314 8eef 390
Reposted fromczapajew czapajew vianoquestions noquestions
duvet
Reposted fromfresia fresia viapandziia pandziia

November 14 2017

2416 77de 390

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

October 07 2017

duvet

September 26 2017

duvet
6329 fe53 390
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viayeahlow yeahlow

September 14 2017

5038 48de 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl