Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

3936 9e44 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaWlodara Wlodara

July 31 2019

duvet
7747 f530 390

June 07 2019

duvet
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaczasem czasem

May 18 2019

duvet
8951 4ca8 390

March 01 2019

February 19 2019

5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viadirtyliar dirtyliar

February 08 2019

duvet
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamiimi miimi

November 07 2018

duvet
7375 718e 390
duvet
laurka kupie ci taki
Reposted frommesoup mesoup viaToshi Toshi

October 26 2018

duvet
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viacenturylove centurylove

October 15 2018

duvet
9631 2447 390
Reposted frompalesoap palesoap viaonesmile onesmile

October 04 2018

duvet
6142 2640 390

October 03 2018

duvet
1243 be7a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaohhh ohhh

October 01 2018

duvet
2675 3603 390
Reposted fromkotowate kotowate viaikari ikari

September 29 2018

duvet
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

September 27 2018

duvet
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaarrives arrives

September 25 2018

duvet
duvet
duvet
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl